İptal İade Koşulları


5 İPTAL VE DİĞER HÜKÜMLER
 
5.1. Müşterinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli Müşterinin
özen borcudur. Müşteri şikayetçi olduğu halde hizmeti acente yetkililerine bildirmeden sonuna kadar kullanması, şikayet
konuları ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.
5.2. Müşteri dilerse konaklama hizmeti başlamadan 72 saat öncesine kadar rezervasyonunu iptal etmek üzere
sigortalatabilir. İptal sigortası satın alan müşterilerin, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan
sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acenta bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili
herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
5.3. Müşteri bu rezervasyon sözleşmesini, mail order, sanal pos, havale veya eft ile alarak her hangi bir sebepten dolayı
imzalayamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile
öğrenmiş olup, bu rezervasyon sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir.
5.4. Müşteri bu rezervasyon ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi gerek
Acenta'ya ait web adreslerinden ve şirket satış temsilcilerinden aldıktan ve gerekli tüm incelemesini yaptıktan sonra bu
sözleşmeyi okuyarak imzaladığını taahhüt eder. Acenta, rezervasyon yapmayı vaat ettiği konaklama tesisinin vasıfları ve
yıldızlaması ile, konaklama tesisinde öngörülen hizmetler ile ilgili bilgiyi, konaklama tesisinin beyanına, broşürlerine ve
tesisin resmi internet sitesindeki bilgilerine dayanarak ilan etmiş olup, konaklama tesisinin, ilan ve deklarasyonlarında yer
alan evsafta ve yıldızlama standartlarında hazır bulundurulmamasından dolayı, acentanın mesuliyeti yoktur. Sorumluluk
münhasıran konaklama tesisinin mesuliyetidir. Konaklama tesisinin öngörülen standartları taşımaması veya
konaklamanın başlayacağı tarihte bu standartta hizmet verebilecek durumda olmaması halinde, acenta müşteriyi aynı
standartda veya bir üst kategoride olan bir tesisinde konaklatmak üzere, rezervasyon ve konaklatmak hakkına haizdir.
Müşteri böyle bir değişikliği kabul etmez ise rezervasyonu için ödediği toplam bedeli geriye alma hakkına sahiptir.
5.5. İptal edilmeksizin otele giriş yapılmaması halinde konaklama bedeli iade edilmez. Ölüm, hastalık kaza gibi
durumlarda mücbir sebebin belgelenmesi halinde kalınmayan sürelerin bedelleri iade edilir. Bu sebeplerin dışındaki
herhangi bir nedenle otele geç giriş yapılması veya erken çıkış yapılması halinde kalan sürelerin bedelleri iade edilmez.
5.6. Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Yanlış veya eksik beyan halindeki bildirimlerden dolayı arada fark
doğar ise otele giriş anında tahsil edilir. Bu farktan acenta sorumlu değildir.
5.7. Erken rezervasyon dönemi içerisinde madde 3.G'de yazılı olan süreç geçerli olmayıp; iptal, değişiklik ve devir halleri
sadece iptal sigortası olan müşterilere uygulanmaktadır.
5.8. Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35'i, kalan bakiyenin ise hizmetin başlamasından en geç 15 gün önce
ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon
iptal edilerek hizmet bedelinin %35'i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir. Alınmış olan hizmet kampanya
dahilinde bir ürün ise bu madde geçerli değildir.
5.9. Erken rezervasyon dönemi ve/veya tüm dönemlere ait (sistem kaynaklı yanlışlıklar haricinde) fiyat artışlarında ilave
olarak aradaki fark müşteriden talep edilmediği gibi tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerde de iadesi söz
konusu değildir.
5.10. Seyahat sigortası hizmeti satın alan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa , hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın
kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acenta bu teminatların içeriği, kapsamları veya
uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
5.11. İş bu protokol iki nüsna halinde tanzim ile beraberce imzalanmış olup, protokolden kaynaklanacak munazaralarda
taraflar munhasiran TURSAB KUTAHYA CIZELGESI maddelerini kabul ederler.
5.12. Müşterinin konaklama başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebini yazılı, şikâyete sebep, mücbir sebepler de
dâhil olarak yapması ile ilgili tur sağlayıcının onayı doğrultusunda değerlendirilerek yapılır. Erken ayrılma halinde, ücret
iadesinin yapılıp yapılmayacağı işbirliği yapılan sağlayıcının inisiyatifinde olduğundan acenteye bu konuda bir taleple
itiraz yöneltilemez ve uygulanacak olan herhangi bir cezai işlem konaklama bedeli olarak fatura edilir.
5.13. Müşteri otelle ilgili tüm memnuniyetsizliklerini öncelikle otele bildirmek, akabinde açacağı dava ve yapacağı
şikayetlerde oteli karşı taraf olarak göstermek zorundadır. Hiçbir şekilde maddi, manevi tazminat vb. taleplerini acenta
üzerinden yapamaz.