Gizlilik Politikası


Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Politikası
 
Master Yurtdışı Eğitim Danışmanlık ve Turizm Hizmetleri LTD. ŞTİ, kullanıcıların kendisine www.masterturizm.com adlı
web sitesi ("Web Sitesi") veya Mobil Uygulamaları üzerinden elektronik ortamdan iletilen kişisel verileri üçüncü kişilerle,
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamı ve kişisel verilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında
paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır Masterturizm.com’ un Kişisel Veriler Politikası aşağıda yer
almaktadır.
IP Numaraları: Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi'nde / Mobil Uygulamalarda çıkabilecek sorunların
ivedilikle giderilebilmesi için, Masterturizm.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu
kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel (anonim) bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak
amacıyla da kullanılabilir.
Anonim Veriler: Masterturizm.com tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Web
Sitesi / Mobil Uygulama üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler Masterturizm.com ve işbirliği içinde olduğu kişiler
tarafından (kullanıcının kimliği ifşa edilmeden) anonim olarak çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma,
kişiye özel paket / teklifler sunma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.
Başka sitelere bağlantı verilmesi: Masterturizm.com , Web Sitesi / Mobil Uygulama dahilinde başka sitelere link
verebilir. Masterturizm.com , link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir
sorumluluk taşımamaktadır.
Banka / Kredi Kartı Bilgileri: Masterturizm.com , veri iletiminde 128 bit şifreleme algoritması ile bilgi güvenliği sağlayan
SSL sertifikası kullanmaktadır. Kullanıcıların banka / kredi kartı bilgileri yalnızca satın alma işlemi sırasında banka veya
ödeme kuruluşu tarafından kullanılır ve hiçbir şekilde veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz. Yurtdışı Eğitim Danışmanlık
ve Turizm Hizmetleri LTD. ŞTİ Kullanıcıların bir sonraki satın alma işlemlerini kolaylaştırması için PCI DSS sertifikalı
kurumlar aracılığıyla kart bilgilerinin saklanabileceği bir altyapı sunmaktadır. PCI DSS standardına sahip ve BDDK
tarafından lisanslanan Kart Saklama Hizmetleri sonucunda banka / kredi kartlarında bulunan bilgiler Kimlik Doğrulama
(Authentication) ve Yetki (Authoziation) adımlarını kolaylaştırarak, banka / kredi kart sahiplerine güvenli ve kolay bir
ödeme aracı kullanma imkanı sağlamaktadır.
Mobil cihazlara kaydedilen veriler: Kullanıcıların Web Sitesi / Mobil Uygulama dahilinde Üye olduktan sonra
ekleyecekleri fatura bilgileri ve kayıtlı yolcu bilgileri, kullanım kolaylığı yaratması açısından kullanıcıların mobil cihazında
yerel olarak Mobil Uygulama içinde de kaydedilebilmektedir. Kullanıcı Mobil Uygulama’da Üyelik oturumu açmasa
ve/veya Üyelikten ayrılsa dahi, fatura bilgileri ve kayıtlı yolcu bilgilerine Kullanıcı mobil cihazında Mobil Uygulama
dahilinde ulaşabilir.
Kullanıcı verilerinin açıklanabildiği durumlar: Kullanıcıya ait kişisel veriler, ad-soyad, adres, telefon numarası, e-
posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. Yurtdışı Eğitim Danışmanlık ve Turizm
Hizmetleri LTD. ŞTİ, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel verilerden herhangi birini Yurtdışı Eğitim
Danışmanlık ve Turizm Hizmetleri LTD. ŞTİ 'nin işbirliği içinde olduğu ve bağlı şirketler hariç diğer üçüncü kişilere
açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen durumlarda Yurtdışı Eğitim Danışmanlık ve Turizm Hizmetleri LTD. ŞTİ, işbu gizlilik
politikası hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar;
1
Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte
olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının;
2
Yurtdışı Eğitim Danışmanlık ve Turizm Hizmetleri LTD. ŞTİ 'nin kullanıcılarla akdettiği sözleşmelerin
gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının;
3
Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü
amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi
verilmesinin gerekli olduğu hallerdir. Yurtdışı Eğitim Danışmanlık ve Turizm Hizmetleri LTD. ŞTİ, gizli bilgileri
kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve
sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz
kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi
taahhüt etmektedir.
Çerezlerin (cookie) durumu: Yurtdışı Eğitim Danışmanlık ve Turizm Hizmetleri LTD. ŞTİ, kullanıcılar ve kullanıcıların
Web Sitesi'ni kullanımı hakkındaki bilgileri, kendisi veya 3 partiler tarafından hazırlanan teknik bir iletişim dosyasını
(Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web
sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, kullanıcının
oturum bilgilerini, parolasını ve tercihlerini saklayarak oturumun açık kalmasını sağlar, bir sonraki ziyaretinde kullanıcıyı
tanıyarak kullanımı kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Web Sitesi'ni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Web Sitesi'ni
hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel
tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası,
ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların
pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim
dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları
değiştirebilirler.